OBECNĚ O JESKYNÍCH

Co jsou to jeskyně?

Možná vás to překvapí, ale i pro odborníky na slovo vzaté je těžké přesně definovat a vymezit, co je to jeskyně. Pod tímto označením si lze představit nepřeberné množství přírodních útvarů. Jeskyně se liší tvarem, velikostí, umístěním v terénu, horninovým složením a řadou dalších charakteristik. Na celém světě bychom nenašly dvě stejné. Výraz jeskyně se také často nahrazuje pojmem skalní dutina.

Druhy jeskyní

Speleologie, aneb věda o jeskyních, rozděluje jeskyně do dvou základních skupin na základě povahy hornin. První velkou skupinou jsou krasové jeskyně. Jejich vznik je spjat s erozí vody, která působí na horniny. Krasové horniny můžeme dál členit na podskupiny karbonátové a halogenní. Mezi karbonátové horniny patří vápenec a dolomit, v nichž se uplatňují fyzikální zákony a procesy. Pod halogenní pak spadá anhydrit, sádrovec či kamenná sůl, u nichž probíhají procesy chemické.

Druhou neméně významnou skupinou jeskyní jsou jeskyně nekrasové. Ty můžeme rovněž rozdělit do dvou základních skupin. Jednak na jeskyně, které vznikly současně s horninou (bublinovité, lávové, korálové) a na jeskyně vzniklé mechanickým rozšiřováním puklin nebo otvorů v rozrušené hornině (tektonické, mezivrstevní, příbojové a větrné). Erozním činitelem je zde písek unášený větrem.

Oba typy jeskyní skrývají cenná bohatství a jsou studnicí vědomostí. Přesto byly nekrasové jeskyně v minulých dobách opomíjeny a zájem se upínal především na krasové oblasti.

Jeskyně v Česku

Největší krasovou oblastí v Čechách je Český kras, který je asi 30 km dlouhý a 5 – 8 km široký. Do dnešní doby zde bylo zaevidováno přibližně 460 jeskyní. V mnoha z nich se dochovaly vzácné archeologické nálezy.

Na Moravě je archeologicky nejvýznamnější krasovou oblastí Moravský kras. Jeho délka činí 25 km a šířka 3 – 5 km. Nachází se zde ale také menší krasové oblasti jako Jihomoravský kras, Mladečský kras nebo Štramberský kras.

K nejznámějším nalezištím nekrasových jeskyní v Česku patří oblast Kokořínska a Polomených hor. Významná je také pískovcová soustava skalních měst v Českém ráji. Mezi méně probádané oblasti výskytu pak řadíme Labské pískovce u Děčína.

Doporučujeme ubytováníVíte že…

Víte, že na rozmanité lyžování jsou Jizerské hory jako stvořené? Špičák, Berdřichov i Severák leží nedaleko od sebe a poskytují rozdílnou náročnost sjezdovek. Jízdenky zakoupené v jednom středisku jsou platné i v obou dalších.